1 Home

1.1 Voorwoord

Terugblikken op een jaar waarin corona ons werk domineerde, is lastig. Zéker als je het niet teveel daarover wilt hebben, want van een zekere coronamoeheid is inmiddels wel sprake. Waar we in 2020 no

1 Home

1.2 Samenvatting en conclusies 

Organisatieontwikkeling staat centraal in dit kwaliteitsrapport. We kijken naar dit brede thema vooral door de ogen van medewerkers en cliënten en hebben hun ervaringen en verhalen met dit rapport in

1 Home

1.3 Reflecties op het rapport

Het kwaliteitsrapport 2021 is door verschillende betrokkenen gelezen. Op de volgende pagina's zijn de reflecties op het kwaliteitsrapport te lezen: Reflecties op het rapport interne bespreking